Угода про умови здійснення Замовлення в інтернет-магазині «КЮЗ»

  1. Загальні положення.

1.1. Здійснюючи Замовлення в інтернет-магазині «КЮЗ» (далі – магазин) Замовник приймає та зобов’язується дотримуватись умов, які викладені в даній Угоді.

1.2. Дана Угода є публічною офертою.

1.3. Замовник, погоджуючись з умовами Угоди, підтверджує, що вони є зрозумілими і прийнятними. Фактом згоди і підтвердження вважається оформлення замовлення на придбання ювелірних виробів на сайті www.kuz.ua.

1.4. Ця Угода може бути змінена в односторонньому порядку Виконавцем повністю або частково в будь-який час без будь-якого окремого повідомлення про це. Нова редакція Угоди набиратиме чинності з моменту опублікування нової редакції на сайті.

1.5. Замовник погоджується не вчиняти дій, які порушують чинне законодавство, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь-яких інших дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи сайту і сервісів сайту.

1.6.Всі торгові марки та назви, на які даються посилання в матеріалах цього cайту, є власністю Виконавця.

  1. Умови здійснення замовлення Товару.

2.1. Замовник здійснює вибір ювелірних виробів (далі – Товар) з каталогу Виконавця, оформляє Замовлення шляхом заповнення електронної форми на сайті та направляє його Виконавцю.

2.2. Виконавець протягом одного робочого дня (понеділок-п’ятниця з 9:00 до 17:00) повідомляє Замовника про отримання Замовлення та погоджує додаткову інформацію за обраним Товаром, умови його оплати та доставки.

2.3. Замовник зобов’язується правильно і повністю вказати в Замовленні контактний номер телефону (у разі потреби код міста), а також адресу ювелірного магазину, в якому буде зручно придбати замовлений Товар.

2.4. Вага, характеристики ювелірних вставок та кінцева вартість Товару може незначною мірою відрізнятися від зазначеної в каталозі Виконавця на сайті.

2.5. За наявності Товару, доставка в обраний Замовником магазин КЮЗ по Україні здійснюється протягом восьми робочих днів з моменту оформлення Замовлення.

2.6. Датою оформленняЗамовлення є дата заповнення та направлення Замовником електронноїформи Замовлення на Товар на сайті.

2.7. За наявності Товару, доставка в обраний Замовником магазин КЮЗ по місту Києву здійснюється у термін, який не перевищує 5 (п’яти) робочих днів. У разі  відсутності Товару термін доставки обговорюється додатково.

2.8. Гарантія на Товар придбаний в магазині становить 2 (два) роки з моменту здійснення покупки.

2.9. Виконавець гарантує відповідність якості своїх виробів стандартам України, застосовуваним до ювелірних виробів (ДСТУ3527-97 «Вироби ювелірні із дорогоцінного металу. Загальні умови»).

2.10. Ювелірні вироби належної якості обміну та поверненню не підлягають, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 № 460 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння”.

     3. Здійснення оплати.

3.1.Замовник зобов’язується оплатити повну вартість замовленого Товару при його придбанні в магазині.

3.2.Розрахунок з Замовником здійснюється в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток тощо) з обов҆язковою видачею розрахункового документа встановленої форми або в іншому порядку відповідно до чинного законодавства.

     4. Умови використання персональних даних.

4.1. Замовник, з моменту відправлення Замовлення надає свою згоду на збір, обробку та використання його персональних даних відповідно до положень чинного законодавства Українита підтверджує факт повідомлення про включення його персональних даних до відповідної бази персональних даних, про мету обробки персональних даних, про права, надані ним відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»від 01.06.2010р. № 2297-VI, а також про осіб, яким ці дані можуть бути передані відповідно до мети обробки персональних даних.

     5. Прикінцеві положення.

5.1. Питання, які не врегульовані даною Угодою, підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства.

5.2. Всі можливі спори, що можуть виникнути із цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.